การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแพง ทองนำ-ถนนตุน้อย-ตุใหญ่ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ