อบต.กาบิน  หมู่ 1 ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี  34270

Tel 045-251-305

E-mail : [email protected]

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ