• นางชลธิชา พันธุวัฒน์

  นางชลธิชา พันธุวัฒน์

  ผู้อำนวยการกองคลัง
  • นางสาวนภัสสร กางแก้ว

   นางสาวนภัสสร กางแก้ว

   นักวิชาการเงินและบัญชี
   • นางสาวประนอม หวังผล

    นางสาวประนอม หวังผล

    ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
    • นางสมควร สีแปลก

     นางสมควร สีแปลก

     แม่บ้าน
  • นายสุริยา สีบุญ

   นายสุริยา สีบุญ

   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
   • นายสรินทร์ จำปาโท

    นายสรินทร์ จำปาโท

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
    • นายประดิษฐ์ สมสอน

     นายประดิษฐ์ สมสอน

     จดมาตรวัดน้ำ
     • นายภานุวัตร สุวรรณโค

      นายภานุวัตร สุวรรณโค

      จดมาตรวัดน้ำ
      • นายวิชัย อัปกาญจน์

       นายวิชัย อัปกาญจน์

       จดมาตรวัดน้ำ
       • นายเปรมปรีย์ ดำบรรพ์

        นายเปรมปรีย์ ดำบรรพ์

        จดมาตรวัดน้ำ
  • -

   -

   เจ้าพนักงานพัสดุ
   • นางสาววรัญญา ตาท้าว

    นางสาววรัญญา ตาท้าว

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
    • นางสาวเกวลี ศรีสุระ

     นางสาวเกวลี ศรีสุระ

     ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ