องค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลของอำเภอกุดข้าวปุ้นได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2540  องค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน มีเนื้อที่ในเขตการปกครองทั้งหมด 50ตารางกิโลเมตรหรือ 39,297 ไร่  องค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน   มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

 

ทิศเหนือ             ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น  เทศบาลตำบลข้าวปุ้น

                                    อำเภอกุดข้าวปุ้น 

ทิศใต้                 ติดต่อ  องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า อำเภอตระการพืชผล

ทิศตะวันออก        ติดต่อ  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดยาลวน  อำเภอตระการพืชผล

ทิศตะวันตก          ติดต่อ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย  อำเภอปทุมราชวงศา

                                    จังหวัดอำนาจเจริญ

 

    ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน ตั้งอยู่ที่ ถ.นาไฮ-อำเภอกุดข้าวปุ้น ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น ประมาณ 5 กิโลเมตร จากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ระยะทางประมาณ 710 กิโลเมตร มีพื้นที่ครอบคลุม 14 หมู่บ้าน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ