• Q: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลกาบินได้ทางไหนบ้างค่ะ

    A: โทรศัพท์ : 0-45251-305,0-45251-303

    A: โทรสาร.: 0-45251-302
  • Q: วิสัยทัศน์ ของอบต.กาบิน คืออะไรค่ะ

    A: " การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต บูรณาการงานบริหาร "

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ