สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน  มีเนื้อที่ในเขตการปกครองทั้งหมด 50 ตารางกิโลเมตรหรือ  39,297  ไร่   อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น ประมาณ  5  กิโลเมตร  จากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ  80  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ ระยะทางประมาณ  710  กิโลเมตร

 

แผนที่อบต.กาบิน  

                                           

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ