องค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน ร่วมกับธนาคารขยะชุมชน บ้านป่าข่า หมู่ที่ 3 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี ได้ดำเนินการตามนโยบาย “MOI Waste Bank Week” มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ โดยเริ่มดำเนินการซื้อขายวันแรก ในวันที่ 25 มีนาคม 2567

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน ร่วมกิจกรรม ถวายความจงรักภักดี แสดงจุดยืนและถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับหน่วยราชการทุกภาคส่วน โดยมี นายชาญณ์ บุตรวงศ์ นายอำเภอกุดข้าวปุ้น เป็นประธาน ณ หอประชุมอำเภอกุดข้าวปุ้น

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ