• นายปราโมทย์  ลาเลิศ โทร 0874599209

  นายปราโมทย์ ลาเลิศ โทร 0874599209

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน
  • นายสำอางค์ สีดาน้อย 0832845339

   นายสำอางค์ สีดาน้อย 0832845339

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน
  • นายแดง กางกั้น 0946146068

   นายแดง กางกั้น 0946146068

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน
  • นายสมร ชาญจิตต์  0949029529

   นายสมร ชาญจิตต์ 0949029529

   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน
 
 • นางสาวธันยกานต์ สะดีวงษ์ 0993242262

  นางสาวธันยกานต์ สะดีวงษ์ 0993242262

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page