การเมือง

 • นายปราโมทย์  ลาเลิศ โทร 0874599209

  นายปราโมทย์ ลาเลิศ โทร 0874599209

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน
  • นายสำอางค์ สีดาน้อย 0832845339

   นายสำอางค์ สีดาน้อย 0832845339

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน
  • นายแดง กางกั้น 0946146068

   นายแดง กางกั้น 0946146068

   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน
  • นายสมร ชาญจิตต์  0949029529

   นายสมร ชาญจิตต์ 0949029529

   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน

ข้าราชการประจำ

 • นางสาวธันยกานต์ สะดีวงษ์ 0993242262

  นางสาวธันยกานต์ สะดีวงษ์ 0993242262

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน
  • นางชลธิชา พันธุวัฒน์

   นางชลธิชา พันธุวัฒน์

   ผู้อำนวยการกองคลัง
  • นายนพรัตน์ บรรลังก์

   นายนพรัตน์ บรรลังก์

   ผู้อำนวยการกองช่าง
  • ตำแหน่งว่าง

   ตำแหน่งว่าง

   ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  • นางสาววิลาวัลย์ วรรณทะเสน

   นางสาววิลาวัลย์ วรรณทะเสน

   หัวหน้าสำนักปลัด

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ