• นายทวีชัย  ไตรแก้ว

  นายทวีชัย ไตรแก้ว

  ประธานสภา อบต.กาบิน
 • นายควัญ โสภา

  นายควัญ โสภา

  รองประธานสภา อบต.กาบิน
 • นายเทียม นามโสภา

  นายเทียม นามโสภา

  เลขานุการสภา อบต.กาบิน
 • นายวิทยา ลอยลม

  นายวิทยา ลอยลม

  สมาชิกสภา อบต.กาบิน หมู่ 1
 • นายเชาวะริทธิ ถุระพัฒน์

  นายเชาวะริทธิ ถุระพัฒน์

  สมาชิกสภา อบต.กาบิน หมู่ 2
 • นายอุดร แสงเดือน

  นายอุดร แสงเดือน

  สมาชิกสภา อบต.กาบิน หมู่ 4
 • นายคำภา พึ่มกุล

  นายคำภา พึ่มกุล

  สมาชิกสภา อบต.กาบิน หมู่ 5
 • นายบดินทร์ เหมาะสม

  นายบดินทร์ เหมาะสม

  สมาชิกสภา อบต.กาบิน หมู่ 6
 • นายสุรศักดิ์ มัศยามาศ

  นายสุรศักดิ์ มัศยามาศ

  สมาชิกสภา อบต.กาบิน หมู่ 9
 • นางสาวราตรี แพงศรี

  นางสาวราตรี แพงศรี

  สมาชิกสภา อบต.กาบิน หมู่ 10
 • นายสกด พิมาน

  นายสกด พิมาน

  สมาชิกสภา อบต.กาบิน หมู่ 11
 • นางสมบัติ  แสงก่ำ

  นางสมบัติ แสงก่ำ

  สมาชิกสภา อบต.กาบิน หมู่ 12
 • นายสงวน ลาเลิศ

  นายสงวน ลาเลิศ

  สมาชิกสภา อบต.กาบิน หมู่ 13
 • นายสา สมลา

  นายสา สมลา

  สมาชิกสภา อบต.กาบิน หมู่ 14

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ