• นายทวีชัย  ไตรแก้ว

   นายทวีชัย ไตรแก้ว

   ประธานสภา อบต.กาบิน
  • นายควัญ โสภา

   นายควัญ โสภา

   รองประธานสภา อบต.กาบิน
  • นายเทียม นามโสภา

   นายเทียม นามโสภา

   เลขานุการสภา อบต.กาบิน
  • นายวิทยา ลอยลม

   นายวิทยา ลอยลม

   สมาชิกสภา อบต.กาบิน หมู่ 1
  • นายเชาวะริทธิ ถุระพัฒน์

   นายเชาวะริทธิ ถุระพัฒน์

   สมาชิกสภา อบต.กาบิน หมู่ 2
  • นายอุดร แสงเดือน

   นายอุดร แสงเดือน

   สมาชิกสภา อบต.กาบิน หมู่ 4
  • นายคำภา พึ่มกุล

   นายคำภา พึ่มกุล

   สมาชิกสภา อบต.กาบิน หมู่ 5
  • นายบดินทร์ เหมาะสม

   นายบดินทร์ เหมาะสม

   สมาชิกสภา อบต.กาบิน หมู่ 6
  • นายสุรศักดิ์ มัศยามาศ

   นายสุรศักดิ์ มัศยามาศ

   สมาชิกสภา อบต.กาบิน หมู่ 9
  • นางสาวราตรี แพงศรี

   นางสาวราตรี แพงศรี

   สมาชิกสภา อบต.กาบิน หมู่ 10
  • นายสกด พิมาน

   นายสกด พิมาน

   สมาชิกสภา อบต.กาบิน หมู่ 11
  • นางสมบัติ  แสงก่ำ

   นางสมบัติ แสงก่ำ

   สมาชิกสภา อบต.กาบิน หมู่ 12
  • นายสงวน ลาเลิศ

   นายสงวน ลาเลิศ

   สมาชิกสภา อบต.กาบิน หมู่ 13
  • นายสา สมลา

   นายสา สมลา

   สมาชิกสภา อบต.กาบิน หมู่ 14

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page