• นางสาวธันยกานต์ สะดีวงษ์

  นางสาวธันยกานต์ สะดีวงษ์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน
  • นางสาวมณีพร ยตะโคตร

   นางสาวมณีพร ยตะโคตร

   นักวิชาการตรวจสอบภายใน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ