ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนมะเขือ(เส้นหัวบ้าน) ถึงสาย แยกบ้านาต่าย ไปตำบลกุดยาลวน องค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ