ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก่อ ถึงสาย บ้านนาหว้าน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ