ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเส้นสามแยกบ้านบ้านนางแพง ทองนำ - ถนนตุน้อย - ตุใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ