ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนดอกแก้ว หมู่ 8-บ้านคึมสร้างหิน ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น กว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,520 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1-01)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ