วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายปราโมทย์ ลาเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน และคณะเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย พร้อมมอบวัสดุเพื่อซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

3633049531157456182580484587773985189283544n
3633047471157457549247012710779049750631435n
363291222115745694924707631972179328236836n
3632882881157455749247191790942085787854001n
3616114731157448582581244722482434850845812n

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ