องค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ตามช่องทาง QR Code ด้านล่างนี้

-2
-2

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ