สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน ได้ทำการสำรวจเบื้องต้นแหล่งโบราณคดีดอนตะระบัตร (ตารบัตร) หรือ ตาลปัตร ซึ่งพบหลักฐานทางโบราณคดีประเภท เสมาหินทราย อายุราวพุทธศตวรรณที่ 12 - 16 และฐานรูปเคารพหอนทรายราวพุทธศตวรรษที่ 16 - 17 เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาและปกป้องแหล่งโบราณคดีให้เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมแก่คนรุ่นหลังสืบไป

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ