ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ 📢 ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวตำบลกาบิน
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖
- ชมพิธีเปิดงานที่สนามหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน
- ขบวนฟ้อนรำ และขบวนตกแต่งบั้งไฟ
- การประกวดเส็งกอง 
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖
- จุดบั้งไฟบูชา ณ บริเวณสนามอ่างเก็บนำ้ห้วยหิน (ห้วยนาหลุบ บ้านนาต่าย หมู่ที่ ๑๐)

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ