วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายปราโมทย์ ลาเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน เข้ารับพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนครบทุกครัวเรือน ของจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖ จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายชลธี ยังตรง ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

3263586915764419439929144118479721996861550n
3263566378689374443112495707923023359252625n
3263248439088221668267347293670021379549060n

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ