วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายปราโมทย์ ลาเลิศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน เข้ารับมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รางวัลหน่วยงานที่มีผลการประเมิน ระดับ A
ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

 

327162815758177249057628602941114733496442n
3267527285808458468205768673773548876307909n
32651127013622492245244356994058644154773385n

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page