องค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อออกตรวจสอบการดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกสำหรับใช้ในครัวเรือน จำนวน 14 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกาบิน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

8426
8633
667
55566
44
888
777
555
589
466

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ