สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน ได้ทำการสำรวจเบื้องต้นแหล่งโบราณคดีดอนตะระบัตร (ตารบัตร) หรือ ตาลปัตร ซึ่งพบหลักฐานทางโบราณคดีประเภท เสมาหินทราย อายุราวพุทธศตวรรณที่ 12 - 16 และฐานรูปเคารพหอนทรายราวพุทธศตวรรษที่ 16 - 17 เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาและปกป้องแหล่งโบราณคดีให้เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมแก่คนรุ่นหลังสืบไป

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกาบินได้เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน ดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"ตามแนวทางการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างลักษณะอยู่อย่างพอเพียง #WorldSoilDay #วันดินโลก #soilwherefoodbegins #Soils4Nutrition #FAO #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ