บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2566

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ