• นายนพรัตน์ บรรลังก์

  นายนพรัตน์ บรรลังก์

  ผู้อำนวยการกองช่าง
  • นางสาวอมรรัตน์ ไตรแก้ว

   นางสาวอมรรัตน์ ไตรแก้ว

   เจ้าพนักงานธุรการ
   • นายชา ก้อนพงษ์

    นายชา ก้อนพงษ์

    พนักงานผลิตน้ำประปา
    • นายศิริชัย ทองมาก

     นายศิริชัย ทองมาก

     ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า
   • นายวีระพงษ์ พื้นผา

    นายวีระพงษ์ พื้นผา

    ผู้ช่วยนาช่างโยธา
    • นางรังสรรค์ เหล็กดี

     นางรังสรรค์ เหล็กดี

     ปฏิบัติงานช่างสำรวจ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ