• ตำแหน่งว่าง

  ตำแหน่งว่าง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  • นางนิลุบล บัวขาว

   นางนิลุบล บัวขาว

   ครู
   • นางอรชร ศรีบัวลา

    นางอรชร ศรีบัวลา

    ครู
   • นางสาวอนุธิดา หิมะวัน

    นางสาวอนุธิดา หิมะวัน

    ครู
   • นายวรรณ อินนา

    นายวรรณ อินนา

    ครู
   • นางทัศนีย์ สีทองทุม

    นางทัศนีย์ สีทองทุม

    ครู

  • นางอนงค์ บุญทรง

   นางอนงค์ บุญทรง

   ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
  • นางสวาท วิชาชาติ

   นางสวาท วิชาชาติ

   ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
  • นางสาวปาธิตา แสงเดือน

   นางสาวปาธิตา แสงเดือน

   ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
  • นางสาวสรัลชนา พันแสน

   นางสาวสรัลชนา พันแสน

   ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
  • นางโสภา กลิ่นลั่นทม

   นางโสภา กลิ่นลั่นทม

   ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
  • นางสาวจุไรวรรณ ญาติปอ

   นางสาวจุไรวรรณ ญาติปอ

   ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
  • นางสมพักต์ มัฐผา

   นางสมพักต์ มัฐผา

   ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)
  • นางสุทธิดา แสงเดือน

   นางสุทธิดา แสงเดือน

   แม่บ้าน
  • นางสาวอุไรวรรณ กอบเกื้อ

   นางสาวอุไรวรรณ กอบเกื้อ

   แม่บ้าน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

9.2 การบริหารงานและงบประมาณ